מדיניות פרטיות

 

כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה ואו הפרסום בפייסבוק נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, IPשממנה פנית  ועוד.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, על מנת ליצור עמך קשר למטרת התאמתך להשתלה.

לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים אחרים, או לצד ג’. אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .